Praktijk Yinnar gespecialiseerd in o.a.:

• Creatieve therapie aan kinderen

• Psychosociale therapie aan volwassenen

• Creatieve therapie aan volwassenen

• Therapie aan kinderen in echtscheidingssituaties

• Gezins- en relatietherapie

 

Met welke problemen en klachten kunt u bij Praktijk Yinnar terecht?

• Faalangst en andere angstklachten

• Gepest zijn of worden

• ADHD/PDDnos

• Problemen rondom scheiding

• Relatieproblemen

• Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen

• Werkproblemen, burnout

• Depressiviteit

• Gezinsproblemen

 

nieuw

website voor volwassenen:

www.praktijkyinnar.com

privacy statement

 

Beste ouders en cliënten,

 

In verband met het coronavirus hebben we besloten de praktijk voor een bepaalde tijd te sluiten. Het risico van elkaar besmetten is te groot daar er o.a. met allerlei materiaal wordt gewerkt.

 

Ook kunnen de therapeuten, die tevens in contact staan met diverse organisaties, de besmetting overbrengen. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie.

Mocht er toch dringend hulp nodig zijn dan kunnen we per geval bekijken wat mogelijk is. We brengen u op de hoogte zodra we weer starten.

 

Met vriendelijke groet

Namens de collega’s van praktijk Yinnar

Jannie Horjus

Praktijk Yinnar Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden 058 2157623 info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl dependance: Bij de Jabbok Pakhuis Hartelust, Romkeslaan 41 8933 AR Leeuwarden AGBcode: 90031983 (J. Horjus) AGBcode: 90010915 (Praktijk Yinnar) Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: 5109025813 Nederlands Vereniging Beeldend Therapeuten: 4541 Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: 809043R Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 1000012779
CORONAVIRUS

Praktijk Yinnar is een gecontracteerde aanbieder specialistische jeugdhulp, door Sociaal Domein Fryslân

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl